Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

Coördinator BHV

Voor meer informatie klik op Coördinator BHV

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De Coördinator of Hoofd BHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen

  • opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.