Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

Cursus details

Herhaling BHV incl. AED

 

Doelgroep 

Werknemers die de werkgever bijstaan ten aanzien van de verplichtingen op grond van artikel 15 van de Arbo-wet en in het bezit zijn van een BHV diploma.

Doel van de cursus

Bijscholing van werknemers die in het bezit zijn van een BHV diploma. De werknemer vaardigheden aanleren om bij ongevallen Eerste Hulp te verlenen aan zijn collega’s. Het aanleren om een beginnende brand te bestrijden en het voorkomen en beperken van ongevallen.

Cursusduur

1 dagen of 2 dagdelen

Cursustijden   

08:00 uur tot 16:30 uur

Cursuslocatie 

 

Inhoud cursus

 

Onderdeel Eerste Hulp:

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels;
 • Uitwendige wonden;
 • Oogletsels;
 • Kneuzingen en verstuikingen;
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels;
 • Brandwonden;
 • Reanimatie;
 • Gebruik van de AED;
 • Verschillende ziekte’s.

Onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming:

 • Brand en gevaren bij brand;
 • De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming;
 • Voorbereiding van een ontruiming.

Lesmateriaal

Lesboek NIBHV Basis Bedrijfshulpverlener

Aantal cursisten

1 tot 8

Examen

NIBHV

Deelnamebewijs

Diplomacertificaat

Geldigheid certificaat           

1 jaar

Kosten

€ 170,-- excl. BTW per persoon.

€   20,-- lunch per persoon en per dag.

Kosten zijn incl.

Lesmiddelen

Vrijstelling

Houders van het Eerste Hulp diploma hebben vrijstelling voor het Eerste Hulp deel.

Annulering/verschuiving      

Conform algemene voorwaarden

Download Uitgebreide cursus informatieDownload cursus details

Neem direct contact op