Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

Acute Zorg Kind en Omgeving

‘Acute Zorg’, zo noemen wij onze certificatieregeling betreffende de eerste hulp. Daarmee onderscheiden wij ons van andere marktpartijen en we geven ermee aan waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners. Dat gat moet je zien te vullen en dat doe je door het verlenen van acute zorg aan het slachtoffer. In het geval van ‘Kind en Omgeving’ staat het verlenen van acute zorg aan kinderen centraal.

Het bijbehorende NIKTA-persoonscertificaat is in de Wet Kinderopvang opgenomen als toegelaten certificaat ten behoeve van de kwalificatie-eisen van gastouders.

De gastouder registreert het NIKTA-persoonscertificaat bij de GGD.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.