Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

Preventiemedewerker

Voor meer informatie klik dan op Preventiemedewerker

Op de werkgevers rust de plicht de preventietaken vorm te geven in de eigen organisatie. Op grond van de ARBO-wet dient er binnen uw organisatie minstens één preventiemedewerker in dienst te zijn. Bij kleine bedrijven met (25 of minder werknemers) mag het eveneens de werkgever zelf zijn die preventiemedewerker is. Voor vragen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de werkvloer is de preventiemedewerker hét aanspreekpunt voor collega’s en de werkgever. Na afronding van de cursus preventiemedewerker weet deelnemer waar hij de relevante wet en regelgeving vandaan kan halen.

Via de website 'zelfinspectie arbozorg' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen organisaties zelf nagaan of zij voldoen aan de eisen op het gebied van veiligwerken.

Klik hiervoor op het onderstaande plaatje (link) 

Zelf inspectie ARBO op orde

Sterrenburg BHV verzorgt voor u de opleiding tot preventiemedewerker.

 

Neem direct contact op