Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de BHV organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed bedrijfsnoodplan is voor werkgever en werknemer van groot belang. Hier door kan veel leed voorkomen worden.

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv'ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dit laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken. (Bron:MSZW)

In het bedrijfsnoodplan zijn de volgende onderdelen opgenomen (NEN 8112):

  • Opleiding en trainingen;
  • Borging;
  • Communicatie;
  • Inventarisatie;
  • Veiligheidmanagementsysteem;
  • Ondersteunende documenten;
  • Procedures;
  • Ontruimingsplan.

Sterrenburg BHV kan u helpen met het schrijven van een Bedrijfsnoodplan.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de aard en omvang van uw bedrijf.

Neem direct contact op