Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

Opzetten en begeleiding RI&E

Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. De RI&E is de grondslag voor de BHV organisatie

Sterrenburg BHV gebruikt zo mogelijk een goedgekeurde RI&E en kan u begeleiden in het gehele proces. wij werken dan ook met de NEN 8112

 U kan natuurlijk ook zelf de RI&E gaan uitvoeren.

Lees dan eerst het boekwerkje "Aan de slag met de RI&E". dit is een gratis informatieboekje van Steunpunt RI&E

Verdere informatie kunt u vinden bij steunpunt RI&E (klik hiervoor op het logo)

Sterrenburg BHV kan u hier ook in begeleiden

Steunpunt RI&E

Neem direct contact op