Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

FAQ

 

Vraag 1: Moet elke onderneming BHVérs hebben?

Antwoord: In uw bedrijf moet u de bedrijfshulpverlening regelen, zodat u werknemers en bezoekers in geval van calamiteiten goed kunt opvangen en verzorgen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf. In de Arbeidsomstandighedenwet staan algemene aanwijzingen.

Vraag 2: Wat staat er allemaal in het calamiteitenplan en ontruimingsplan?
 
Antwoord: U moet een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) maken, dat precies aangeeft waar de hulpverlening uit bestaat. Het verplichte ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan.

Vraag 3: Hoeveel BHVërs moeten er in een onderneming aangesteld zijn?

Antwoord:

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd, omdat bedrijfshulpverlening op verschillende manier kan worden ingevuld. Wel is elk bedrijf verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal BHV’ers dat nodig is, wordt bepaald met gegevens uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de arbodienst van uw organisatie.

Er moeten altijd voldoende BHV'ers daadwerkelijk aanwezig zijn in het bedrijf. De werkgever moet bij het bepalen van het benodigde aantal dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

De werkgever moet ook rekening houden met de samenstelling van het personeelsbestand. Werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.

Het aantal bedrijfshulpverleners bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het aantal medewerkers en het gemiddeld aantal bezoekers zijn daarbij belangrijke factoren.