Opleidingsinstituut voor
bedrijfshulpverlening
Cursussen
Diensten

Planning & inschrijving

VCA cursus

Veiligheids Checklist AannemersEen VCA cursus geeft u vaak bevoegdheden om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren of wordt door werkgevers vereist bij bepaalde (vaak leidinggevende) functies.

Specialiseren voor gevaarlijke omstandigheden
Soms kan het nodig zijn om je nog verder te specialiseren wanneer het werk extra gevaarlijke omstandigheden met zich mee brengt, zoals het werken met radioactief afval of het werken met verontreinigde gronden.

VCA cursus voor de veiligheid
Veiligheid geldt voor iedereen en het VCA- protocol is dan ook heel breed toepasbaar. Zo zijn er regels voor bouwvakkers die op hoogten werken tot en met werktijden en gevaarlijke stoffen.

1. Basis VCA cursus

Basis- VCA heeft als doel werknemers kennis en begrip te laten op doen over de basisregels op het gebied van veiligheid. De eind- en toetstermen die door de VCA- examenbank zijn opgesteld, bepalen wat die basisregels zijn. 

Lees de Cursusdetails VCA Basis.

2. VOL- VCA cursus

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VOL-VCA bereidt de leidinggevende voor op het leiding geven aan veilig werken. Lees de Cursusdetails VOL - VCA.

De eind- en toetstermen die door de VCA-examenbank zijn opgesteld, geven aan hoe dat binnen VCA wordt ingevuld.

Neem direct contact op